EDUKACJA FARMACEUTY

autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Opieka farmaceutyczna: Geriatria

10 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Opieka farmaceutyczna - Geriatria
autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy

7 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy
autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Farmakoterapia bólu

8 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Farmakoterapia bólu

Parenting

autor farmacja.pl / Apr 13, 2017

Antybiotyki w czasie laktacji

Antybiotyki są jedną z najczęściej przepisywanych i stosowanych grup leków wśród mam karmiących. Niestety mama karmiąca w momencie konieczności przyjmowania antybiotyków (jak również i innych leków) obawia się o zdrowie swojego dziecka. Z tymi obawami, swoje kroki kieruje do apteki i do farmaceuty. To od farmaceuty oczekuje rzetelnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania danego antybiotyku (leku) w czasie karmienia piersią.

Innowacyjne leki na cholesterol mogą nie spełniać oczekiwań?

Przedstawicielem nowej grupy leków jest ewolokumab (produkt Repatha) dopuszczony do obrotu w UE w 2015 r. dla pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu.

Ginekolodzy

Kolejne rozdziały książki Jürgena Thorwalda pt. „Ginekolodzy” poświęcone są różnym problemom medycznym i sposobom ich leczenia.

Technicy farmaceutyczni nie byli zagrożeni

Przypomnijmy, że podczas procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej na początku maja w Komisji Zdrowia, zaproponowano zmianę brzmienia art.

farmacja.pl z humorem #304

farmacja.pl z humorem #304

Sejm przegłosował ellaOne na receptę

W myśl noweli wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne będą dostępne na receptę. Oznacza to, że na receptę będzie także pigułka ellaOne (tzw. pigułki "dzień po"), którą od 2015 r. osoby powyżej 15.

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj